Deratizace, dezinsekce, dezinfekce - ​SERVIS DDD v.o.s. | Humpolec

Chráníme vaše domovy a zařízení více jak 30 let

Deratizace, dezinsekce, dezinfekce

Naším cílem je zajistit, abyste se ve svém domě opět cítili bezpečně. Zabydleli se u vás nevítaní hosté, co vám pijí krev? Pro nás žádný problém. Poradíme si se vším.

Hygiena

V oboru hygieny a čisticích prostředků spolupracujeme s belgickou firmou CID LINES a ostatními firmami z ČR.

Certifikace

Od března roku 2003 jsme jedním z prvních držitelů certifikace ČSN EN ISO-9001:2001.

Profesionalita

Vyjdeme vstříc individuálním požadavkům každého klienta.

DEZINSEKCE - ​SERVIS DDD v.o.s. | Humpolec

DEZINSEKCE

Hubení vos, sršňů a štěnic

Je obor, který se zabývá metodami a prostředky k hubení hmyzu. V komunální oblasti pak jde zejména o tzv. synantropní druhy, žijící v blízkosti člověka. Ty řadíme v zoologickém systému do kmene členovců a jejich hubení má především význam hygienický, kdy přenášejí některé choroby, a také hospodářský, kdy škodí na uskladněných surovinách, výrobcích apod.
 • Švábi
 • Mravenci
 • Cvrčci, rybenky, pisivky, mnohonožky
 • Vosy, sršni, dvoukřídlí
 • blanokřídlí a ostatní

Potravinářství

​pekárny, pivovary, jatka, čokoládovny, apod.

Komunální sféra

bytový fond bytových družstev a, realitních kanceláří, hotely, školy, apod.

Zemědělství

zemědělské podniky a družstva zabývající se dlouhodobým skladováním a zpracováváním obilovin a jejich produktů a živočišnou výrobou.

Zdravotnictví

nemocnice a dalších zdravotnických zařízení

DERATIZACE -​SERVIS DDD v.o.s. | Humpolec

Po předchozím průzkumu a v úměrné hustotě dle výskytu hlodavců v objektu se nástrahy pokládají do nepromokavých či papírových jedových staniček, které se průběžně doplňují a zároveň chrání nástrahu před případným znehodnocením.

DERATIZACE

Obtežujú vás hlodavci?

Deratizace je soubor opatření, které směřují nebo omezují výskyt škodlivých hlodavců. Jedná se o opatření jak preventivní, tak především chemické metody hubení hlodavců, Tyto využívají rodenticidních nástrah dnes už třetí generace.  Monitorujeme celá města, částečné lokality nebo jednotlivé objekty na prostorovou aktivitu hlodavců. Monitorování je velmi důležité pro zvolení nejvhodnějšího pracovního postupu deratizačních prací. Tímto postupem se výrazně sníží negativní dopad na životní prostředí a současně klesnou ekonomické náklady na deratizaci.

 • sběr a likvidace starých nástrah
 • doplnění nástrah ve staničkách
 • zjišťování úrovně výskytu hlodavců
 • popř. sběr uhynulých jedinců
 • průzkum objektu
 • přípravu deratizace
 • vlastní kladení nástrah
 • kontrola účinnosti
 • evidence prací – protokol
 • doporučená preventivní opatření

DEZINFEKCE

Pro čisté prostředí

Je soubor opatření vedoucí ke zneškodňování choroboplodných (patogenních), nebo jinak škodlivých mikroorganismů na živých či neživých materiálech, tak, aby nemohly způsobit nákazu či jiné škody.

Preventivní (ochranná) dezinfekce je jedním z opatření, kterým se zabraňuje vzniku nákazy a zlepšují se hygienické podmínky prostředí. Preventivní dezinfekcí se předchází projevu tzv. stájové únavy a vzniku depresivního růstového faktoru.

Ohnisková dezinfekce zabraňuje šíření nákaz cíleným zneškodňováním patogenních mikroorganismů v ohnisku nákazy. Ohnisková dezinfekce má za cíl přerušit další šíření nákazy. Dělí se na: ohniskovou dezinfekci průběžnou a ohniskovou dezinfekci závěrečnou.

Průběžná ohnisková dezinfekce se provádí po dobu trvání nákazy v ohnisku, tj. po dobu vylučování původců nákazy do prostředí. Je zaměřena především na dezinfekci výmětů nemocných nebo podezřelých zvířat a rovněž i předmětů a ploch, s nimiž tato zvířata přišla nebo mohla přijít do styku.

Ochrana dřeva - ​SERVIS DDD v.o.s. | Humpolec

Firma provádí ochranu dřeva proti biotickým škůdcům chemickými prostředky, aplikaci, konzultační a poradenskou činnost

OCHRANA DŘEVA

Proti biotickým škůdcům

Biotickými škůdci dřeva v našich klimatických podmínkách jsou dřevokazné houby, dřevokazný hmyz a dřevozbarvující houby a plísně. Riziko napadení dřeva a výrobků z něj se v Evropě (a od roku 1995 i v ČR) 

Dřevo a materiály na jeho bázi bylo, je a i v budoucnosti pravděpodobně bude důležitým konstrukčním stavebním materiálem. Jako látka organického složení má však přírodní dřevo závažné nedostatky, které omezují rozsah jeho použití:

O nás

Škůdce likvidujeme do 48 hodin!

Firma Servis DDD vznikla v polovině roku 1991, jako sdružení fyzických osob. A od roku 1996 je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A vložka číslo 3811, jako SERVIS DDD veřejná obchodní společnost. Jsme specializovaná firma v oblasti deratizace, dezinsekce a dezinfekce a využíváme dlouholeté praxe v tomto oboru. Používání široké palety povolených přípravků a moderních technologií je u nás samozřejmostí. Jsme členy Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce a deratizace České republiky a zároveň evropského sdružení CEPA.

 • Jednotlivé práce v oborech DDD provádíme prakticky na celém území Čech a Moravy, tak abychom mohli zajistit kvalitní a pravidelný servis.
 • Firma SERVIS DDD patří díky svým praktickým zkušenostem také k firmám, které v ČR pravidelně provádějí speciální práce ZNJ plyny při tzv. fumigaci (plynování), např.: mlýny, obilní zásoby (sila, sklady), muzea, archivy apod.
 • Můžeme Vám nabídnout kompletní zpracování technologických postupů integrované ochrany HACCP.
 • Od března roku 2003 jsme jedním z prvních držitelů certifikace ČSN EN ISO-9001:2016.

Kontakt

SERVIS DDD Humpolec s.r.o.
Hornická 299
396 01 Humpolec

Provozovna
V brance 137
396 01 Humpolec

IČO: 17396727
DIČ: CZ17396727 

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2023 Všechny práva vyhrazená - ​SERVIS DDD v.o.s. | Humpolec